ROBOTY IML

Typy i opcje systemów IML :

1. Roboty boczne
a/ do etykiet montowanych na powierzchniach płaskich oraz do detali z etykietą na dnie i bokach z dowolną ilością boków
b/ do etykiet montowanych po obwodzie detalu ( także niepełny obwód)
c/ układ kombinowany do pojemników z oddzielnymi etykietami na dno i obwód

2. Podstacje IML
a/ do robotów w układzie kartezjańskim
b/ do robotów wieloosiowych ( wielo-przegubowe ramię)

3. Opcje dodatkowe:
a/ montaż uchwytów do pojemników ( z buforowaniem )
b/ system kontroli wizyjnej z selekcją braków
c/ pakowanie i paletyzacja

Roboty IML naszej konstrukcji w standardzie są wyposażone w zdalny dostęp do systemu sterowania – po stronie klienta jest zapewnienie dostępu do sieci Internet