SAWYER - inteligentny robot współpracujący

Sprytny i chętny do współpracy - to robi różnicę!

Poznajcie Sawyer

Nowy rewolucyjny robot manipulacyjny zaprojektowany do podawania detali, montażu podzespołów na płytkach i innych zadań, które do tej pory bez specjalnych, skomplikowanych robotów przemysłowych nie były możliwe do realizacji. Ten robot to przełomowa innowacja, która umożliwia intuicyjną, pewną i ekonomiczną kosztowo automatyzację wielu procesów na produkcji.


Zdolność uczenia się

Dzięki oprogramowaniu Intera robot Sawyer wyróżnia się szczególną zdolnością, można go nauczyć wykonywania zadań przez ręczne prowadzenie ramienia w kolejne pozycje robocze. To umożliwia jego przygotowanie do pracy na danym stanowisku dosłownie w kilka minut. Żaden inny z dotychczas dostępnych robotów współpracujących nie jest tak elastyczny i w tak krótkim czasie gotowy do pracy.


System wizyjny

Zintegrowana technika wizyjna Sawyera i oprogramowanie Intera są bazą systemu pozycjonowania robota. To umożliwia ustawianie robota do pracy w różnych miejscach i w sposób błyskawiczny uzyskanie jego gotowości do pracy. Kombinacja złożona z kamer i oprogramowania daje do dyspozycji szeroki zakres możliwości zastosowań bez konieczności dodatkowego hardware, software i specjalnych procesów programowania.

Wysoka wydajność robota Sawyer

Przy niewielkiej masie własnej 19 kg, Sawyer dysponuje 7 stopniami swobody i możliwością operowania ramieniem roboczym w zasięgu 1260 mm. Tym samym jest on w stanie wykonywać zadania w bardzo wąskiej przestrzeni. Dzięki opatentowanym szeregowo połączonym siłownikom elastycznym Sawyer "czuje" swoją drogę wśród maszyn, urządzeń i rozpoznaje zmiany położenia elementów odpowiednio do danej aplikacji. Sawyer dysponuje główną kamerą szerokokątna i kamerą Cognex w przegubie ramienia, które służą mu jako system pozycjonujący i umożliwiają reorientację dynamiczną przy zmianach pozycji ramienia. Robot pracuje na platformie programowej Intera, która w połączeniu z wyjątkowym, intuicyjnym interfejsem użytkownika dba o szybkie dostosowywanie do danej aplikacji. Tym sposobem robota można łatwo zabrać na inne stanowisko pracy i szybko przyuczyć do wykonywania nowych zadań, aby elastycznie reagować na potrzeby produkcyjne.

Zakres zastosowań:

 • podawanie detali na maszyny CNC
 • montaż podzespołów elektronicznych na płytkach
 • obróbka metali
 • odlewnictwo
 • pakowanie
 • paletyacja
 • załadunek, rozładunek
 • kontrola jakości
 • testy i inspekcje

Wyposażenie robota:

 • oprogramowanie Intera - platforma programowa sterowania robotem
 • zintegrowana kamera Cognex
 • system pozycjonowania zintegrowany z kamerami
 • zestaw chwytaków z systemem szybkiego mocowania na "klik"
 • wsparcie techniczne na całym świecie

Zestawy gripperów ClickSmart

Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty aby przebudować i dopasować efektor końcowy do mnogości wymagań. Do naszych chwytaków "Plug and Play" nie są potrzebne żadne dodatkowe przeróbki. Mając chwytak ClickSmart nie potrzebujesz już myśleć w jakie narzędzie EOAT wyposażyć ramię robota. Poza tym chwytaki te są łatwe w implementacji. Stosujemy najwyższej jakości komponenty, aby zapewnić maksymalną trwałość, wymogi bezpieczeństwa i kompatybilność z robotem Sawyer i oprogramowaniem Intera. Tym sposobem Hahn Robotics oferuje elastyczność aby umożliwić automatyzację czynności w różnych warunkach otoczenia - w szczególności dla małych serii.

Zestaw chwytaka piankowego podciśnieniowego (VFG)

Skonstruowany jest do zastosowań, w których konieczne jest przenoszenie części o różnej wielkości i różnych kształtach lub o nierównej powierzchni. Zestaw zawiera: chwytak ze ssawką mieszkową, podciśnieniową i czujnikiem próżni do realizacji inteligentnych zachowań. Chwytak ze ssawką ma średnicę 80 mm. Do funkcjonowania chwytaka niezbędne jest zakrycie komory próżniowej w przyanjmniej 80%.

produkcja częsci z metali - podawanie detali na prasypakowanie - załadunek pojemników, pakowanie części i materiałówprodukcja na wtryskarkach - podawanie insertów do formzaładunek i rozładunek - przenoszenie części ze stołów i taśm transportowych na stoły i do pojemników

Duży zestaw chwytaka podciśnieniowego (VLG)

Do zastosowań, gdzie duże i/lub liczne elementy muszą być przenoszone. Zestaw zapewnia montaż do 4 chwytaków podciśnieniowych ze ssawkami mocowanymi na gwint rurowy GU (4 zaciski kątowe, 4 przedłużki rurowe, 4 przyłącza, 4 chwytaki ze ssawkami wargowo-mieszkowymi, 4 podwójne mierniki twardości) generator próżni z tłumikiem hałasu i analogowym czujnikiem próżni dla inteligentnych zachowań.

produkcja częsci z metali - podawanie detali na prasypakowanie - załadunek pojemników, pakowanie części i materiałówprodukcja na wtryskarkach - podawanie insertów do formzaładunek i rozładunek - przenoszenie części ze stołów i taśm transportowych na stoły i do pojemników

Mały zestaw chwytaka podciśnieniowego (VSG)

Do zastosowań z małymi powierzchniami kontaktu, gdzie decydujące są czasy wymiany. Umożliwia zamontowanie do 8 ssawek z gwintem M5 (8 zacisków kątowych, 8 przedłużek rurowych, 8 przyłączy, 8 ssawek próżniowych, 8 podwójnych mierników twardości), generator próżni z tłumikiem hałasu i analogowym czujnikiem dla potrzeb inteligentnych zachowań.

pakowanie - załadunek pojemników, pakowanie części i materiałówprodukcja na wtryskarkach - podawanie insertów do formtesty i kontrola - kontrola wielopunktowa za pomocą kamery i inteligentnego przyłożenia siłyprodukcja płytek i kontrola techniczna - przenoszenie płytek z obwodami drukowanymi i ich testowanie

Mały zestaw chwytaka pneumatycznego (PSG)

Do przypadków zastosowań, przy których ważne są czasy wymiany elementów np. podawanie detali na obrabiarki CNC, podawanie płytek i testy. Zestaw zawiera dwa chwytaki pneumatyczne i profile aluminiowe, dwa czujniki stanu chwytaka (otwarty/zamknięty ) i regulatory przepływu powietrza do regulacji prędkości chwytania. Specyfikacje techniczne: skok - 12 mm, szerokość otwarcia - 151 mm, dopuszczalna długość palców - 8 mm.

obróbka mechaniczna CNC - podawanie detali na obrabiarki CNCtesty i kontrola - kontrola wielopunktowa za pomocą kamery i inteligentnego przyłożenia siłyprodukcja płytek i kontrola techniczna - przenoszenie płytek z obwodami drukowanymi i ich testowanie

Duży zestaw chwytaka pneumatycznego (PLG)

Skonstruowany do przenoszenia dużych części i płyt różnej wielkości. Zestaw zawiera jeden chwytak pneumatyczny równoległy, dwa czujniki ciśnienia, dwa czujniki stanu chwytaka (otwarty/zamknięty ) i regulatory przepływu powietrza do regualcji prędkości chwytania. Specyfikacje techniczne: skok - 40 mm, szerokość otwarcia - 186 mm, dopuszczalna długość palców - 70 mm.

obróbka mechaniczna CNC - podawanie detali na obrabiarki CNCtesty i kontrola - kontrola wielopunktowa za pomocą kamery i inteligentnego przyłożenia siłyprodukcja częsci z metali - podawanie detali na prasy

produkcja częsci z metali - podawanie detali na prasy - produkcja częsci z metali: podawanie detali na prasy.

pakowanie - załadunek pojemników, pakowanie części i materiałów - pakowanie: załadunek pojemników, pakowanie części i materiałów.

produkcja na wtryskarkach - podawanie insertów do form - produkcja na wtryskarkach: podawanie insertów do form.

załadunek i rozładunek - przenoszenie części ze stołów i taśm transportowych na stoły i do pojemników - załadunek i rozładunek: przenoszenie części ze stołów i taśm transportowych na stoły i do pojemników.


testy i kontrola - kontrola wielopunktowa za pomocą kamery i inteligentnego przyłożenia siły - testy i kontrola: kontrola wielopunktowa za pomocą kamery i inteligentnego przyłożenia siły.

produkcja płytek i kontrola techniczna - przenoszenie płytek z obwodami drukowanymi i ich testowanie - produkcja płytek i kontrola techniczna: przenoszenie płytek z obwodami drukowanymi i ich testowanie.

obróbka mechaniczna CNC - podawanie detali na obrabiarki CNC - obróbka mechaniczna CNC: podawanie detali na obrabiarki CNC.Podstawowe dane techniczne:

Masa własna ( bez chwytaka) 19kg
Liczba stopni swobody 7
Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
Warunki środowiska pracy 5-40̊C, wilgotność względna 80%
Kąty obrotu osi serwo

J0-J3 = 350̊

J4-J5 = 340̊

J6 = 540̊

Zintegrowany system kamer

Kamera Cognex na ramieniu robota

Kamera szerokokątna w głowicy

Zintegorwane sensory sił Czujnik siły o wysokiej czułości w każdym przegubie ramienia roboczego
Klasa ochorny przeciwporażeniowej IP54
Przyłącze zasilania Standardowe,jednofazowe gniazdo sieciowe (240V/3A, 50Hz)
Trwałość Minimum 35000 godzin w zależności od zastosowań
Oprogramowanie INTERA
Normy ISO 10218-1:2011
Złącza I/O na końcu ramienia

4 We cyfrowe/ 2 wyjścia analogowe

2 wejścia analogowe 24V/2A DC(wymagana płyta szybkozłącza)